تاریخ های کلیدی

  • آخرین مهلت ارسال کامل مقالات :30  / بهمن/ 1395
  • اعلام نتایج داوری مقالات : 2 / اسفند/ 1395
  • آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف: 6 / اسفند/ 1395
  • زمان برگزاری کارگاه آموزشی: 9اسفند 1395 
  • زمان برگزاری همایش: 8 اسفند 1395

ردیف

نام و نام خانوادگی 

سمت

محل کار 

1

دکتر علی نبی پور چاکلی

عضو هیئت علمی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2

محمد محمد زاده 

رئیس گروه و عضو هیئت علمی

دانشگاه صنعتی شریف تهران

3

دکتر زاهد احمدی

رئیس گره و عضو هیئت علمی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، پژوهشکده پلیمر و رنگ

4

فرهود ضیائی

سرپرست دفتر تحصیلات تکمیلی و امور آموزشی، عضو هیئت علمی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي، سخنران کلیدی

5

مسعود صادق زاده

عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي

6

عبدالرضا اسمائیلی

دبیر شورای پژوهشی پژوهشکده، عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

7

جمشید سلطانی 

عضو هیئت علمی

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

8

مریم امیریان

عضو هیات علمی

دانشگاه هاربین چین

9

حسین زمانی 

عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

10

رامین یاوری 

رئیس گروه، عضوء هیئت علمی 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

11

ایوب بنوشی 

عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

12

رفیع علی رحیمی

عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

13

بهمن آقاهادی

عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

14

محمد رضا قاسمی

رئیس گروه، عضو هیئت علمی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

15

بهروز رکرک 

عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

16

فرشید طباخ

عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای